Mustafa AYDIN
by on January 10, 2020
362 views

Metropol şehir İstanbul için 20 yılı aşkın süredir düşünülen KANAL İSTANBUL projesi şu günlerde adım atma aşamasının bir hayli ötesine geçmiş gibi görünüyor. Zira İstanbul için düşünülen önemli projeler arasında gösterilen kanal İstanbul projesi Karadeniz ve Marmara denizlerini birbirine bağlayarak önemli bir ticaret koridoru olma konusunda büyük bir gelişme olarak gösterilmektedir. İstanbul boğazının önemi hiç şüphesiz tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir. Gerek turizm açısından gerekse önemli bir ticaret geçiş limanı olma özelliği taşıyan bu limanda artan nüfusun ve toplu taşıma ile sağlanan ulaşım ihtiyacının da artması boğaz için önemli riskleri de beraberinde getirmeye başladı. Kanal İstanbul projesi ile birlikte boğazdan her gün geçen yüzlerce geminin güvenirliği ve maliyetini tamamıyla ülkeye katkı olarak sağlatılması hedeflenmektedir. Uluslararası anlaşmalar dan dolayı boğazlar için önemli yaptırımların veya yeniliklerin uygulanamaması ülkemiz için farklı çözüm önerilerinin de önünün açılmasına sebep olmuştur. Avrupa yakasında yapılacak olan yaklaşık 35 km uzunluğunda yapılması planlanan bir kanal ile yurt dışından veya yurt içi yük gemilerinin İstanbul da yaşayan halk için riskini ortadan kaldırmak ve buradan elde edilecek kazançlar ile ülke ekonomisine ciddi derece de bir gelir sağlayacağı söz konusu haline gelmiştir. İlerleyen zamanlarda kanal İstanbul projesi ile ilgili atılacak her türlü adımı sizlere paylaşmaya devam edeceğiz.

 

Posted in: İstanbul Rehberi
Be the first person to like this.