Mustafa AYDIN
by on January 1, 2020
96 views

 

İstanbul Aydın Üniversitesi 18.05.2007 tarihinde Anadolu Eğitim Ve Kültür Vakfı tarafından vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. YÖK’e bağlı olarak 2003 yılında kurulan BİL Meslek Yüksekokulu Türkiye’nin ilk vakıf meslek yüksek okulu olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde hali hazırda 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programları öğrencilere eğitim vermektedir. Üniversite kurulurken fiziki faktörlerin kalitesi yanı sıra akademik kadrosunun da kalitesini çağdaş bir “Dünya Üniversitesi” olma hedeflerinin bir göstergesi olmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi akademik donanımın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyet yönünden de skalasının geliştirerek öğrencilere farklı alanlarda etkinlikler sunmaktadır.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Bölümleri

Vakıf üniversitesi olarak eğitim öğretime devam eden İstanbul Aydın Üniversitesinde farklı alanlarda eğitim almayı düşünen öğrenciler için fazla sayıda seçenek mevcut. Rektörlüğe bağlı olarak kendilerini fen ve edebiyat alanında geliştirmek isteyen öğrenciler için Fen-Edebiyat Fakültesi mevcuttur. keza işletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında eğitim almak isteyenler için İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ile öğrencilerin isteklerine yanıt vermektedir. Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilere ise geniş bir yelpaze sunan üniversite; Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (Dentaydın), Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'nin en büyük sağlık eğitimi kampüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2008 yılında kurulan Hukuk Fakültesi ile hukuk eğitimine ve öğretimine büyük oranda katkıda bulunmaya devam etmektedir. Geleceğin avukatlık, hakimlik, savcılık yapacak hukukçularını yetiştiren Hukuk Fakültesi iyi bir adalet sisteminin şartının iyi bir hukuk eğitimi olduğu bilinciyle öğrencileri mesleğine hazırlıyor. Öğretmen olmak isteyen adaylar için de İçerisinde birçok Anabilim Dalı olan Eğitim Fakültesi, farklı düşünebilen, kendine güvenen, bireysel tercihlerinde özgür, cumhuriyet ideallerini paylaşan, insanlara hoşgörülü ve saygılı her türlü teknik ve teknolojik bilgiyle donanmış tam donanımlı gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz öğretmenler yetiştirmeyi amaç ediyor. Ülkemiz ve dünyada fiziksel aktiviteye katılım oranının düşük olduğu ve bunun sonucunda ortaya çıkan hastalıklar herkes tarafından bilinmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi de işte bu bağlamda 2018 yılında yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı toplumların yetiştirilmesinde Türk sporunun kalkınmasında rol oynayacak bireyler yetiştirmek için Spor Bilimleri Fakültesi’ni kurmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon gibi bölümleri tercih etmek isteyenler Küçükçekmece Yerleşkesinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesini tercih edebilirler.

Mühendis olmak isteyen öğrenciler üniversite bünyesinde bulunan misyonu toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek; bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve eğitim programları yürütmek yurtiçi ve yurtdışında yetkin mühendis adayları yetiştirmek olan Mühendislik Fakültesi’ni tercih listelerine ekleyebilirler keza mimar olmak isteyen öğrenciler de İstanbul Aydın üniversitesi bünyesinde bulunan Mimarlık Ve Tasarım Fakültesini tercih edebilirler. Bunların yanı sıra 2 yıllık eğitim süresi olan bölümlerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için de Adalet Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu üniversite bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesi

2003 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi adıyla kurulan kütüphane öğrencilerine bünyesinde bulunan materyallerle rahat bir çalışma ve araştırma imkanı sunmak, üniversitenin eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. 2015 yılında ise Florya Kampüsü içerisinde yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır. Öğrencilerin rahat bir şekilde bilgiye her an ulaşmalarını hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi kütüphanede bulunan materyalleri dijital ortamda da web sayfasında kullanıcıların hizmetine 365 gün 24 sat sunmuştur. 

 

 

Posted in: İstanbul Rehberi
Be the first person to like this.